Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe in varovanje zasebnosti na fotografiranje-spomini.com

Ta spletna stran zbira nekatere osebne podatke od svojih uporabnikov.

Za uporabnike lahko veljajo različni standardi zaščite, zato se lahko za nekatere uporabljajo tudi širši standardi. Če želite izvedeti več o zaščitnih merilih, se lahko uporabniki obrnejo na razdelek o uporabnosti.

Skrbnik in obdelovalec podatkov

Fotografske storitve, Tanja Mendillo s.p.

E-naslov kontaktne osebe: glamslam@siol.net

Vrste zbiranih podatkov

Med vrstami osebnih podatkov, ki jih ta spletna stran zbira sama ali prek tretjih oseb, so: piškotki ter podatki o uporabi.

Celotne podrobnosti o vsaki vrsti zbranih osebnih podatkov so na voljo v posebnih oddelkih te politike zasebnosti ali s posebnimi besedili razlag, ki so prikazana pred zbiranjem podatkov.
Uporabnik lahko brezplačno zagotovi osebne podatke ali pa se v primeru podatkov o uporabi samodejno zbirajo pri uporabi te aplikacije.

Če ni drugače določeno, so vsi podatki, ki jih zahteva ta spletna stran, obvezni in če teh podatkov uporabnik ne more zagotoviti, ta aplikacija nekaterih storitev ne more izvajati. V primerih, ko spletna stran izrecno navaja, da nekateri podatki niso obvezni, uporabnikom ni potrebno teh podatkov navesti brez posledic na razpoložljivost ali delovanja storitve.

Uporabniki, ki niso seznanjeni z obveznostmi osebnih podatkov, naj se obrnejo na lastnika.

Vsaka uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – na tej spletni strani ali s strani lastnikov tretjih oseb – aplikacij, ki jih uporablja ta spletna stran, služi namenu zagotavljanja storitev za uporabnika, poleg kakršnih koli drugih namenov, opisanih v tem dokumentu in v pravilniku za piškotke, če je na voljo.

Uporabniki so odgovorni za kakršnekoli osebne podatke, ki jih delijo tretjim osebam, ki so bili pridobljeni, objavljeni ali deljeni s to spletno stranjo, in potrjujejo, da imajo tretje osebe soglasje za posredovanje podatkov lastniku spletne strani.

Način in kraj obdelave podatkov

Metode obdelave

Lastnik sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spremembe ali nepooblaščenega uničenja podatkov.
Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov in / ali orodij, ki omogočajo IT, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. Poleg lastnika so v nekaterih primerih lahko podatki dostopni nekaterim vrstam odgovornih oseb, ki sodelujejo pri delovanju te spletne strani (trženje ali pravna podpora) ali zunanjih strank (kot so tretje osebe, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki so po potrebi imenovani kot predelovalci podatkov, ki jih pooblasti lastnik. Posodobljeni seznam tretjih strank se lahko kadar koli zahteva od lastnika.

Pravna podlaga za obdelavo

Lastnik lahko obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnike, če velja eno od naslednjega:

 • Uporabniki so dali privolitev za enega ali več posebnih namenov. Opomba: V nekaterih zakonodajah se lahko lastniku omogoči obdelava osebnih podatkov, dokler uporabnik ne nasprotuje taki obdelavi (“opt-out”), ne da bi se morali zanesti na soglasje ali katero koli drugo naslednjo pravno podlago. To pa se ne uporablja, kadar je za obdelavo osebnih podatkov predmet evropskega zakona o varstvu podatkov;
 • Zagotavljanje podatkov je potrebno za izvedbo dogovora z uporabnikom in / ali za kakršne koli predpogodbene obveznosti;
 • Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki veljajo za lastnika;
 • Obdelava je povezana z nalogami, ki se izvajajo v javnem interesu ali pri izvajanju uradne oblasti, ki je dodeljena lastniku;
 • Obdelava je potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje lastnik ali tretja oseba.

V vsakem primeru bo lastnik z veseljem pomagal razjasniti posebno pravno podlago, ki se uporablja za obdelavo, in zlasti, ali je zagotavljanje osebnih podatkov zakonsko ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe.

Kraj

Podatki se obdelajo v lastnih pisarnah in na drugih mestih, kjer se nahajajo stranke, vključene v obdelavo.

Glede na lokacijo uporabnika lahko prenos podatkov vključuje prenos podatkov uporabnika v drugo državo, ki ni njihova lastna. Če želite izvedeti več o kraju obdelave takih prenesenih podatkov, lahko uporabniki preverijo razdelek, ki vsebuje podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

Če se uporabljajo širši standardi zaščite, imajo uporabniki pravico spoznati pravno podlago prenosa podatkov v državo zunaj Evropske unije ali katero koli mednarodno organizacijo, ki jo ureja javno mednarodno pravo ali jo ustanovijo dve ali več držav kot so Združeni narodi in o varnostnih ukrepih, ki jih sprejme lastnik za varovanje njihovih podatkov.

Če pride do kakršnega koli takega prenosa, se lahko uporabniki seznanijo s preverjanjem ustreznih delov tega dokumenta ali poizvedbe z lastnikom z uporabo informacij v razdelku za stike.

Retencijski čas

Osebni podatki se obdelujejo in shranjujejo tako dolgo, kot to zahteva namen, za katerega so bili zbrani.

Zato:

 • Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvajanjem pogodbe med lastnikom in uporabnikom, se hranijo, dokler se taka pogodba v celoti ne izvede.
 • Osebni podatki, zbrani za namene legitimnih interesov lastnika, se hranijo tako dolgo, dokler so potrebni za izpolnjevanje teh namenov. Uporabniki lahko najdejo specifične informacije o zakonitih interesih, ki jih zasleduje lastnik, v ustreznih oddelkih tega dokumenta ali pa se lahko obrne na lastnika.

Lastniku se lahko dovoli, da ohrani osebne podatke za daljše obdobje, kadar uporabnik soglaša s takšno obdelavo, če tako soglasje ni umaknjeno. Poleg tega je lahko lastnik dolžan hraniti osebne podatke za daljše obdobje, kadar je to potrebno za opravljanje pravne obveznosti ali na podlagi naloga organa.

Po izteku obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do dostopa, pravice do izbrisa, pravice do popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni mogoče uveljavljati po izteku obdobja hrambe.

Namen obdelave

Podatki o uporabniku so zbrani, da omogočijo Lastniku, da zagotovi svoje storitve, in za naslednje namene: Analytics, stik z uporabnikom in prikaz vsebine z zunanjih platform.

Uporabniki lahko najdejo dodatne podrobne informacije o takih namenih obdelave in o posebnih osebnih podatkih, ki se uporabljajo za vsak namen v ustreznih razdelkih tega dokumenta.

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in uporabljajo naslednje storitve:

 • Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics je spletna storitev za analizo, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«). Google uporablja zbrane podatke za spremljanje in preučevanje uporabe te spletne strani, za pripravo poročil o svojih dejavnostih in njihovo skupno rabo z drugimi Googlovimi storitvami.
  Google lahko zbrane podatke uporabi za kontekstualizacijo in prilagajanje oglasov v lastnem oglaševalskem omrežju.
  Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
 • Google Fonts (Google Inc.)
  Google Fonts je storitev za vizualizacijo pisave, ki jo ponuja Google Inc., ki tej aplikaciji omogoča vključitev takšnih vsebin na svoje strani.
  Zbrani osebni podatki: Podatki o uporabi in različne vrste podatkov, kot je določeno v pravilniku o zasebnosti storitve.

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih obdeluje lastnik.

Uporabniki, upravičeni do širših standardov zaščite, lahko uveljavljajo katero koli od spodaj navedenih pravic. V vseh drugih primerih lahko uporabniki s pooblaščenim osebjem poiščejo, katere pravice veljajo zanje.

Uporabniki imajo zlasti pravico do:

 • Se odjavi od svojega soglasja kadarkoli. Uporabniki imajo pravico umakniti soglasje, če so predhodno dali soglasje k obdelavi njihovih osebnih podatkov.
 • Predmet obdelave njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če se obdelava izvaja na pravni podlagi, ki ni soglasje. Nadaljnje podrobnosti so navedene v posebnem oddelku spodaj.
 • Dostopajo do njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico, da se ugotovijo, ali podatke obdeluje lastnik, pridobi razkritje glede določenih vidikov obdelave in pridobi kopijo podatkov, ki se obdelujejo.
 • Preverite in poiščite popravke. Uporabniki imajo pravico preveriti točnost svojih podatkov in jih prositi za posodobitev ali popravke.
 • Omejite obdelavo svojih podatkov. Uporabniki imajo v določenih okoliščinah pravico omejiti obdelavo svojih podatkov. V tem primeru Lastnik ne bo obdeloval svojih podatkov za noben drug namen, razen shranjevanja.
 • Osebni podatki so izbrisani ali kako drugače odstranjeni. Uporabniki imajo v določenih okoliščinah pravico zahtevati izbris svojih podatkov od lastnika.
 • Prejemajte svoje podatke in jih prenesite na drugega nadzornika. Uporabniki imajo pravico, da svoje podatke dobijo v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in, če je to tehnično izvedljivo, brez kakršnih koli ovir posredujejo drugemu nadzorniku. Ta določba se uporablja pod pogojem, da se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in ​​da obdelava temelji na uporabniškem soglasju, na pogodbi, katere uporabnik je del ali na podlagi predpogodbenih obveznosti.
 • Pritožite pritožbo. Uporabniki imajo pravico vložiti zahtevek pred svojim pristojnim organom za varstvo podatkov.

Podrobnosti o pravici do ugovora z obdelavo

Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju uradnega organa, ki je podeljen lastniku ali v namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje lastnik, lahko uporabniki ugovarjajo taki obdelavi, tako da zagotovijo podlago v zvezi z njihovim posebnim položajem utemeljiti ugovor.

Uporabniki morajo vedeti, da če so njihovi osebni podatki obdelani za namene neposrednega trženja, lahko ugovarjajo tej obdelavi kadarkoli brez obrazložitve. Če želite izvedeti, ali Lastnik obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne dele tega dokumenta.

Kako uveljavljati te pravice

Vse zahteve za uveljavljanje pravic uporabnika lahko naslovite na lastnika prek kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu. Te zahteve je mogoče uveljaviti brezplačno in jih lastnik obravnava čim prej in vedno v enem mesecu.

Uporaba širših standardov zaščite

Čeprav večina določb tega dokumenta zadeva vse uporabnike, nekatere določbe izrecno veljajo samo, če za obdelavo osebnih podatkov veljajo širši standardi zaščite.

Takšni širši standardi zaščite veljajo, ko obdelava:

 • izvaja lastnik s sedežem v EU;
 • se nanaša na osebne podatke uporabnikov, ki so v EU in so povezani s ponudbo plačanega ali neplačanega blaga ali storitev takšnim uporabnikom;
 • zadeva osebne podatke uporabnikov, ki so v EU in dovoljuje lastniku, da spremlja vedenje takšnih uporabnikov v EU.

Dodatne informacije o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravni postopek

Uporabnikove osebne podatke lahko za pravne namene uporablja lastnik na sodišču ali v fazah, ki vodijo do morebitnih pravnih ukrepov, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te spletne strani ali s tem povezanih storitev.
Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da se od lastnika lahko zahteva, da na zahtevo javnih organov razkrije osebne podatke.

Dodatne informacije o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, vsebovanih v tem pravilniku o zasebnosti, lahko ta spletna stran uporabniku zagotovi dodatne in kontekstualne informacije o določenih storitvah ali zbiranju in obdelavi osebnih podatkov na zahtevo.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za uporabo in vzdrževanje lahko ta spletna stran in druge storitve tretjih oseb zbirajo datoteke, ki zapisujejo interakcijo s to spletno stranjo (sistemski dnevniki) za ta namen uporabljajo druge osebne podatke (na primer naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Več podrobnosti o zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli zahteva od lastnika. Glejte kontaktne podatke na začetku tega dokumenta.

Obravnavane so zahteve za “Ne sledite”

Ta aplikacija ne podpira zahtevkov »Ne sledi«.
Če želite ugotoviti, ali katera od storitev tretjih oseb, ki jih spletna stran uporablja sledi zahtevam »Ne sledi«, preberite njihove pravilnike o zasebnosti.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da svojim uporabnikom na tej strani in po možnosti v tej vlogi in / ali – kolikor je to tehnično in pravno izvedljivo – obvestilo pošlje uporabnikom preko kakršnih koli kontaktnih informacij na voljo lastniku. Močno je priporočljivo pogosto preverjati to stran, ki se nanaša na datum zadnje spremembe, objavljenim spodaj.

Če spremembe vplivajo na dejavnosti obdelave, ki se izvajajo na podlagi soglasja uporabnika, lastnik izvede novo privolitev uporabnika, če je to potrebno.

 

Nazadnje posodobljeno: 06.01.2019